Участие на доброволци на БЧК-Ямбол в състезание за планинско колоездене XCO Challenge 2022

В Лесопарк „Боровец“ – гр. Ямбол се проведе състезание по планинско колоездене XCO Challenge 2022 в дисциплината „Кроскънтри Олимпик“. Събитието се организира с подкрепата на Община Ямбол, Българската Федерация по колоездене, Клубът по колоездене „Райдърс Юнайтед“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Общински съвет по наркотични вещества.
Доброволци от Български Червен кръст-Ямбол и доброволци от Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи, участваха, като „маршали“ в състезанието по планинско колоездене. За целта 11 доброволеца-маршали бяха разположени на пунктове по 5 километровото трасе на състезанието. Задачата на доброволците беше да насочват състезателите, къде трябва да преминават по трасетата, съобразно възрастовата група на участниците, колоездачи. Доброволците бяха инструктирани за своите задължения преди състезанието от представител на Българската Федерация по колоездене и бяха оборудвани с радиостанции, свирки и светлоотразителни жилетки, за по ефективно изпълнение на ангажиментите си.
Директорът на Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол, инж. Митко Филипов и щатни служители от БЧК-Ямбол даваха дежурства на специално обособен пункт на БЧК, оборудван с необходимите материали за оказване на първа помощ. Екипът от БЧК-Ямбол имаше готовност за оказване и на първа психологична помощ, при необходимост.
На мероприятието присъстваха заместник-кметът на Община Ямбол, Енчо Керязов и Председателят на Общински съвет-Ямбол, Антон Шиков.
Интересът към състезанието беше голям, участваха 60 спортисти, в категориите при мъже, жени, юноши, девойки и деца.

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол