Утвърден е приемът в осми клас за учебната 2024/2025 година

Утвърден е приемът в осми клас за учебната 2024/2025 година със заповед на Началника на РУО -Ямбол. В община Ямбол 12 училища предлагат прием за учебната 2024/2025 г. С прием от 1 паралелка е СУ „Св.Кл.Охридски“, три гимназии предлагат прием по 4 паралелки, две гимназии са с прием от 2 паралелки, а останалите гимназии – с прием от 3 паралелки. Обединено училище „Д-р П.Берон“ е с прием от 2 паралелки. Нови профили и професии: в Езикова гимназия – профил „Икономическо развитие“; в ПТГ „Иван Райнов“ – Системен програмист и Програмист на роботи; ПГЗ „Христо Ботев“ – ветеринарен техник.
 
Повече в заповедта на Началника на РУО:
 
    На заседание на Отрасловия съвет по образование са утвърдени общо 2374 паралелки в гимназиите за план-приема за учебната 2024/2025 година. От тях профилираните паралелки са 945 (39.80%), а 1429 са професионални паралелки (60.19%). От няколко години МОН увеличава броя на професионалните паралелки във връзка с недостига на кадри с професионално образование за различните отрасли на икономиката.