Успешно приключи работата по Проект „Реставрация на произведения върху хартия от фонда на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол“

Проект „Реставрация на произведения върху хартия от фонда на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол“ е спечелен от Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол и финансиран от Министерство на културата.
Стойността на проекта е 19 940 лв. и неговата цел беше да се извърши необходимата реставрация на 40 броя творби върху хартия от отдел „Графика“ и отдел „Живопис“ от фонда на ХГ „Жорж Папазов“, Ямбол. Сред избраните произведения са творби на художниците Владимир Димитров-Майстора, Борис Ангелушев, Дечко Узунов, Марко Бехар, Невена Трънкова и др.
Тъй като галерията няма реставратор на щат е повикан едни от най-добрите реставратори на хартия в България: Фанчи Атанасова (вписана в Регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство) и Ирена Герасимова, реставратори в Национална галерия, София.
Дейностите по проекта бяха извършени от ноември 2022 до май 2023 г. и включваха: дезинфекция, демонтаж на паспартута, отстраняване на замърсявания, отстраняване следи от тиксо, възстановка на липсващи части, залепване на скъсаните места, неутрализация, ретуширане, изправяне на деформации. Докато течеше целият процес на реставрация и консервация на произведенията, е водена и необходимата писмена и фотодокументация.
Чрез изпълнение на тези операции се удължи живота на всяко от реставрираните произведения и те ще бъдат достъпни за изследване от специалисти и ще могат да бъдат отново включвани в експозиции.