Успешно приключи данъчната кампания

     Кампанията за деклариране на доходите на физическите лица приключи в офиса на НАП Ямбол. Подадени са 7770 годишни данъчни декларации, като на гише са приети 4215 екземпляра. Близо 3000 от тях са изпратени по интернет, подписани с електронен подпис или с безплатния персонален идентификационен код – ПИК.

В област Ямбол ПИК притежават почти  5000 жители, като 1152 от тях са подали годишните си декларации посредством своя код.  От НАП отчитат сериозно повишаване на интереса към електронната услуга за подаване на декларации от физическите лица. През миналогодишната кампания интернет са предпочели 2353 човека или с 640 по- малко от 2017. Продължава входирането на декларациите, които са изпратени чрез поделенията на „Български пощи“. През 2016 година общият брой на обработените декларации на физически лица е бил 8953.

Системата за онлайн деклариране продължи да работи до полунощ, а  пощенски клонове приемаха декларации до 20,00 ч. на 2 май.

„Почти всяка втора декларация за доходите е получена онлайн тази година. Този интерес към е-услугите на НАП е разбираем, тъй като те спестяват разходи и време, както на администрацията, така и на гражданите“, коментира по повод края на кампанията Боряна Георгиева, директор „Обслужване“ в НАП

     От тази година  гражданите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, който са декларирали пред приходната администрация с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, а срокът за това е до 30 септември на текущата година. Досега физическите лица имаха възможност да подават корекции не по-късно от законовия срок за деклариране на доходите – 30 април.