Успешното реализиране на Програмата за енергийна ефективност на блоковете в областта продължава

Процеcът на обновяване и саниране на жилищни сгради в област Ямбол продължава успешно. Предстои старта на обновяването на още един блок в град Ямбол, блок 14 в к-с Хале, за който има вече одобрено и осигурено финансиране. Безвъзмездното саниране на жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/ дава видими за всички резултати и в четирите общини от областта, които са допустими по нея – Ямбол, Елхово, Стралджа и Болярово.

Санираните сгради не просто променят видимо облика на градовете и средата, но вече доказват своята енергийна ефективност. Към момента в град Ямбол има санирани и напълно обновени 17 жилищни блока. Сключените и изпълнени договори за строително-ремонтни дейности, проектиране, надзор са на стойност между 128 и 177 лв./кв.м. Завършените 5 обекта в община Стралджа са изпълнени при условията на инженеринг на стойности между 120 и 165 лв./кв.м. В Елхово са обновени 10 жилищни блока при стойности за саниране между 140 и 165 лв./кв.м. В най-малката община от областта, община Болярово бяха предложени и обновени 3 жилищни блока при максимални стойности на строително-монтажните дейности. Изпълнението на дейностите, видно от договорите, е изпълнено при цени от 228, 295 и 297 лв. на кв.м.

Средствата за обновяване на жилищните сгради в общините са изцяло осигурени от държавата. Общините имаха възможността да менажират процеса на обновяване облика на градовете и подпомогнат гражданите да получат средства от държавата за това. Това е първата такава програма, която реално и видимо променя визията на населените места. Промяната на старите панелни блокове вече е не само визуална, но и конструктивна, енергоефективна и цялостна. „Това е реална политика в полза на хората“, коментира хода на програмата областният управител Димитър Иванов.