Успешен прием в ПГСГ „Кольо Фичето“

В разгара на лятната ученическа ваканция Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“- Ямбол с удовлетворение и радост отбелязва успешен финал на кампанията по приема на ученици за следващата учебна година. Две са решаващите стъпки, които гимназията предприе, за да си гарантира този добър резултат – прецизен избор на специалности, по които да обучава новите си възпитаници, и последователна, целенасочена работа на целия екип на училището за това подробна и изчерпателна информация за професиите и тяхната реализация да достигне до всички кандидат-гимназисти в област Ямбол.

Интересът на седмокласниците и желанието да изучават специалност Строителство и архитектура се оказаха по-големи от броя на обявените места. Професия Брокер на недвижими имоти, по която през 2018 година ще се дипломира първият випуск на гимназията, също събра повече от необходимите за сформиране на паралелка ученици. Притесненията как ще се приеме пилотната не само за града, но и за областта специалност Интериорен дизайн също се оказаха неоснователни. Всички места за девети клас са заети.
Професионалната гимназия по стротелство и геодезия е единствената в града, която предлага вечерна форма на обучение след завършен осми клас. Специалността е Електрически инсталации с придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Електомонтьор. Завършилите я могат да работят при монтаж и трасиране на подземни, надземни и въздушни електро и слаботокови мрежи, при монтаж на сградни електро и слаботокови инсталации, умеят да изработват технически чертежи и електродокументация, да работят с електроизмервателни уреди и апарати.
След завършен осми клас гимназията приема ученици и в задочна форма на обучение по специалност Сухо строителство с професия Строител монтажник. Реализацията е широкоспектърна и е свързана с изпълнението на довършителни и строително-монтажни работи.
Удовлетворението от добре свършената работа е най-силният мотив да продължиш в насоката, която си избрал. Екипът от избрани професионалисти на Професионалната гимназия по стротелство и геодезия „Кольо Фичето“ с нетърпение очаква 15 септември, когато с много любов и желание ще поведе младите хора из тънкостите на избраните от тях професии.