Успех за ямболска ученичка

МАГИ МАРИО ПАНАЙОТОВА ОТ ХІ В КЛАС Е СРЕД ТРИМАТА НАЙ-ДОБРИ УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ИЗУЧАВАЩИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК.
Маги Панайотова се класира на трето място в Националното многоезично състезание за ученици от ХІ клас, организирано от Министерството на образованието и науката. Преподаватели на Маги са: г-жа Нели Илиева – по руски език и г-жа Диана Димитрова – по английски език.
Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училищата. Провежда се в една възрастова група за ученици от ХІ клас върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст.
Текстовете за слушане и за четене при компетентностите – слушане с разбиране и четене с разбиране са на изучавания ПЪРВИ чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания ВТОРИ чужд език.