Усилено се работи по всички съоръжения за пречиствателната станция на Ямбол

Работи се едновременно по всички съоръжения на площадката по изграждане на градска пречиствателна станция в Ямбол, показа днешната проверка, направена от кмета Георги Славов. Строителството бе възобновено през месец май т.г. и към момента в напреднал етап са дейностите в целия обхват на обекта. Към приключване е монтажът на оборудването към сградата, от която ще се подава въздух към биобасейна, на груб строеж са завършени битово-лабораторната сграда с централен диспечерски пункт и стопанската сграда, където вече се правят вътрешни инсталации. В напреднала фаза е строителството на първичния и вторичните радиални утаители, монтира се оборудване в сграда селектор и помпена станция за рециклирана активна утайка, както и по черпателния резервоар. Дейности се извършват и по довеждащия колектор до площадката на пречиствателната станция. „Работата не е спирана, независимо какво е времето“, увери главният инженер на обекта Александър Тодоров.

„Изграждането на градска пречиствателна станция е ангажимент, който сме поели и изпълняваме. Имаме и уверението на строителите, че ще бъде извършено в срок“, коментира кметът Георги Славов. „Това е изключително важно за града от гледна точка на екологията, но и за привличането на инвеститори“, допълни още кметът.

Строителството на съоръжението се реализира по втора фаза на Интегрирания проект за воден цикъл на града – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа. При първата фаза на проекта бе изградена канализационната мрежа на кв. „Каргон“, подменени бяха водопроводи по цялото трасе, изградиха се каналните помпени станции. В допълнение бе изградена инфраструктура за довеждане на водите от целия град, включително и от индустриалната зона към бъдещото пречиствателно съоръжение.

Обектът се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”