Уроци по родолюбие – график

№ по ред   Училище / населено място   Дата   Час   Място на провеждане
  1.   ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево   25.02.2019 г.   18.00ч.   Училище – кабинет по музика
  2.   НУ „ Св. Кл. Охридски”, с. Крумово   26.02.2019 г.   9.00 ч.   Читалище
  3.   СУ „Св. П. Хилендарски”, с. Скалица   26.02.2019 г.   10.30 ч.   Читалище – Голяма зала
  4.   ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Роза   26.02.2019 г.   12.15 ч.   Читалище – Малка зала
  5.   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик   26.02.2019 г.   13.45 ч.   Училище
  6.   ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дражево   26.02.2019г.   15.45ч.   Училище
  7.   ОбУ „Васил Левски”, с. Тенево   27.02.2019 г.   10.00 ч.   Читалище – Малка зала
  8.   ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево   27.02.2019 г.   12.00 ч.   Читалище
  9.       ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Веселиново   27.02.2019 г.   14.00 ч.   Училище
  10.   НУ „Васил Левски”, с. Завой   27.02.2019 г.   16.00 ч.   Училище