Уроци по пътна безопасност

От понеделник, 15 август 2022 г., деца от с. Чарган започнаха уроци по пътна безопасност в БЧК – Ямбол. Инициативата е на кметство с. Чарган и се осъществява със съдействието на община „Тунджа“.

В продължение на пет дни деца на възраст от 7 до 12 години ще бъдат извозвани до велоплощадката в град Ямбол, където има построено автоградче. Уроците ще бъдат свързани с пътна безопасност, оказване на първа долекарска помощ и приложно колоездене. Децата ще получат информация за пътни знаци, пешеходни зони, светофари, правила за движение по пътищата, безопасно управление на велосипед, оказване на първа долекарска помощ при наранявания, спиране на кръвотечения и обездвижване на крайници.

По време на уроците те ще се обучават практически да управляват правилно велосипед, съобразено с реалната пътна обстановка.