Урок по толерантност

„Да бъдем добри, означава и да бъдем и толерантни. Толерантността има много синоними – приятелство, уважение, разбирателство, общуване, опознаване,  доброжелателност, отстъпчивост, търпимост.“ Така започна откритият урок, на 16 ноември 2016 година, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“ – „За толерантността“ с ученици от 1-ви до 4-ти клас.

Събитието се осъществи по покана на училището, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа“, по повод на Международния ден на толерантността – 16 ноември.

С помощта на секретаря на комисията – Цветанка Алексиева, малчуганите научиха чрез презентации и игри какви са правилата на толерантността, как да разпознаят нетолерантността и как да бъдат по-добри. Те си припомниха и правилата за движение и как да бъдем толерантни и внимателни на пътя, във връзка с Деня за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия, който тази година се чества на 20 ноември.

Гост на събитието беше директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Димитър Димитров.

Проведеният вчера открит урок с децата от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“ имаше за цел да възпита на коректни и толерантни междуличности отношения малчуганите.  

dsc02080 dsc02088 dsc02091 dsc02099