Урок по родолюбие в село Тенево

На 26 февруари 2018 година, народно читалище „Просвета-1910”, село Тенево, организира урок по родолюбие, който беше посветен на 140-години от Освобождението на България от турско робство.

            Лектор на открития урок беше Христина Женкова – уредник в Регионален исторически музей – гр. Ямбол, която в своето изложение разказа за руско-турската освободителна война. Събития и дати, които историята помни, и които поколенията трябва да знаят, защото битките за свободата на България са взели хиляди жертви, оставили своите кости по бойните полета за род и отечество.

            В открития урок взеха участие деца от местната детска градина, ученици и учители от основното училище в селото, представители на кметство, с. Тенево и на пенсионерския клуб.

            Целта на организаторите беше, познавайки историята, да запазят паметта за светите места и светите дати, които са се превърнали в жалон от миналото към бъдещето на Република България.

 

Нели Ройдева

Мениджър на НЧ „Просвета-1910“, с. Тенево