Урок по безопасност и първа помощ

Във връзка с приоритетните задачи, стоящи пред нашето общество за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново съвместно Ямболската червенокръстка организация реализира дейности за превенция на пътния травматизъм, като се фокусира върху най – уязвимите участници в движението по пътищата – децата.
По този повод представители на областната организация на БЧК – Ямбол и инспектор Славов от сектор „Пътна полиция“ в ОД на МВР, проведоха открит урок по пътна безопасност и оказване на първа помощ с ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново, община Тунджа.
Учениците демонстрираха знания и научиха нови неща във връзка с основните правила за движение на пешеходците и велосипедистите и тяхното правилно поведение на пътя. Най-голям интерес предизвика направената демонстрация по оказване на първа помощ на пострадал при пътен инцидент. След урока всички деца, ученици и учители, с помощта на Добриела Праматарова и доброволец от БЧК – Ямбол, демонстрираха преминаване през пешеходната пътека, намираща се в близост до училището, при спазване на правилата за движение.