Урок на отворени врати „Твоят час“

Учениците от група „Уча и се забавлявам“ на четвърти клас на ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“  с ръководител Донка Георгиева,  гостуваха в народно читалище „Христо Ботев -1928 “.  Там се проведе интерактивен урок на тема  „В приказния свят на Дядо Коледа“ по проект „Твоят час“ BG 05M20P01-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Урокът бе изнесен от Мима Контаки – родител и председател на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“. Участие взеха и родители на учениците. 

Гости на изявата бяха директорът на ОУ „Христо Ботев“ – Тинка Иванова и работник – библиотека Живка Танева.  

            Родителите представиха интересна презентация по темата. Учениците активно участваха в урока. Те споделиха как празнуват Коледа в къщи, какви са желанията и очакванията им от предстоящият празник. Всяко дете бе подготвило стихче за гостите, което прочете и им подари.

Като награда за положения труд учениците получиха от ръководството на читалището лакомства с пожелания за Весела Коледа.