Уникални рисунки на кукери в Чарган и Кабиле

Преди старта на ХІX МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ” – ЯМБОЛ 2018, който ще се проведе в периода 22-25 февруари 2018 г.,приключиха дейностите по изрисуване на обществени сгради в селата Кабиле и Чарган. Изключителните рисунки са дело на младите художници Николай Димитров и Даниел Дубаров и са част от дейностите по проект „Разширяване/разрастване на фестивали с иновативни подходи“,  финансиран от Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

За пореден път Община „Тунджа“ ще бъде огласена от силния и ясен звън на кукерските хлопки, за да представи пред съвременните поколения богатите традиции и обичаи, които са част от българското фолклорно наследство.