Улиците „Димитър Благоев“ и „Арда“ ще бъдат отворени за движение два дни по-рано

   Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и неговият заместник Енчо Керязов инспектираха ремонтните дейности на ул. „Димитър Благоев“ и ул. „Арда“. Те получиха уверение от техническия ръководител на обекта, че фирмата изпълнител се ангажира с обещанието, че ремонтът ще приключи два дни по-рано от предварително обявения срок – на 26 август, сряда, вместо на 28 август, петък.

    В началото на месеца във връзка с ремонтни дейности на ул. „Арда“ в зоната пред входа на магазин „Билла“, през кръстовището с ул. „Димитър Благоев“ до магазин „Хикови“ беше въведена временна организация на движението с обходен маршрут.

    Дейностите са във връзка със строеж „Реконструкция на Главен колектор ІХ и водопровод по трасето“, който се изпълнява в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“