Удължен срок за подаване на заявления за участие в конкурс за съдебен секретар

Председателят на Районен съд – Ямбол  удължи със своя заповед срока за подаване на заявления за конкурса за длъжността „съдебен секретар“ в администрацията на ямболския съд. Причината за това е  малкият брой постъпили заявления за участие в конкурса.

Конкурсът е за заемане на една щатна бройка  по чл. 68, ал.1, т.3 КТ (заместване на отсъстващ служител), при условията на чл.89-96 КТ,  обявен със Заповед №692/02.12.2021 г. до 21.01.2022 г.

Подробности могат да се видят на интернет страницата на съда.