Удължават срока за избор на съдебни заседатели

На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)
Комисията за набиране кандидати за съдебни заседатели за Районен
съд – гр. Ямбол и Окръжен съд – гр. Ямбол при Общински съвет – Ямбол удължава срока за приемане на документи до 30 юни 2019г.

Подробности и формуляр за заявлението може да откриете на сайта на Община Ямбол.