Увеличение на таксите за детските градини не е предвиждано от кмета на Община Ямбол и неговия екип

В зала 100 се проведе пресконференция на заместник-кмета на Община Ямбол Енчо Керязов по повод таксите за детски градини на територията на община Ямбол. Те остават непроменени – 38 лева на месец.

Пред журналисти Керязов прочете писмото, изразяващо позицията на кмета Валентин Ревански относно твърденията на няколко общински съветници, че той и екипът му желаят да бъдат повишени таксите в ямболските детски градини в проекта, изготвен от общинска администрация (която не е взела предвид програмата на кмета за управление на Община Ямбол за настоящия мандат, където ясно е записано, че таксите за детски градини и/или ясли няма да бъдат повишавани) на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

В писмото се казва: „…изразявам категоричната си позиция и отхвърляне на Предложението в частта: „С настоящият проект на наредба се предвижда и промяна на таксите за ползване на детски градини, посочени в таблицата в чл. 25, ал. 1 от Раздел III „Такси за ползване на детски ясли, детска кухня, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги“.

  1. Подчертавам, че в Програмата за управление на Община Ямбол за периода 2019 – 2023 година, изготвена от мен и моя екип, изрично съм акцентирал върху намерението ми таксите за детски градини и ясли да НЕ бъдат увеличавани, т.е на фона на цените в подобни на Ямбол общини и поскъпването на тези услуги, в Община Ямбол те биха могли да се считат за понижени.
  2. Анализът, на базата на който служители на общинска администрация са извършили необходимите проучвания по повод промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, е възложен в края на 2019 г., с цел преразглеждане и актуализиране на всички услуги в община Ямбол, които са с над 440 позиции.

 Допуснат е пропуск  в таблицата в раздела с размера на таксите за използване на детските градини и ясли, при който администрацията не се информирала за моята и на екипа ми позиция, която е описана в програмата ни за управление.

3.Корекции могат да се направят още в комисиите на Общински съвет, без да влизат за гласуване на сесия и подобни текстове от цели наредби да бъдат своевременно коригирани. Тук е моментът да отбележа, че все пак това е и част от работата на общинските съветници. Нали и за това получават възнаграждения, когато забележат някаква нередност – да я констатират и да се информират от нас, както са го правили винаги – дали наистина сме имали такова желание за дадено внесено предложение чрез нас от общинската администрация.

Но в този случай същите тези съветници, които отправяха най-много питания, замълчаха и побързаха да се изявят с позиция пред медиите, за да ни обвинят за действие, което въобще сме нямали, подчертавам, НИКАКВО  намерение да извършим.

Искам да се извиня от мое име, че не съм забелязал този пропуск, но и да отбележа, че всички съветници трябва да работят в екип в интерес на гражданите на Ямбол и с уважение към останалите си колеги от Общински съвет. Не на последно място, тези съветници които търсят бързи политически изяви, без да имат никакво понятие за нашите намерения, по този начин показват своето лицемерно поведение към останалите общински съветници и това води до разделение между тях, но вината за това е единствено и само на съветниците, които действат с такива методи.

Таксите за социални услуги, включително за детски градини или ясли, не трябва да бъдат променяни без достатъчно силни аргументи за това.“

Енчо Керязов припомни, че през месец януари таксите за детските ясли в Ямбол бяха намалени с 50% и родителите заплащат по 17 лева на месец, вместо 34 лева. Той изтъкна, че от това действие ясно си личи какви са намеренията на ръководството на Община Ямбол и в никакъв случай те не са за увеличение на таксите.

„Когато в Ямбол детето не ходи на детска градина, такса не се заплаща, за разлика от други градове – като Бургас например. На всички ни е ясно, че тези такси няма как да останат такива завинаги, те остават засега такива. С инфлацията, повишаване на минималната работна заплата, увеличаване на всички хранителни продукти, на ток, газ, вода, няма как тези такси да останат непроменени. В община Казанлък, която е по-малка от Ямбол, таксата е 48.40 лева.“, каза Енчо Керязов.