Увеличение на пенсиите от днес

Над 2 130 000 пенсионери получават от днес увеличение с 5.7% на пенсиите си. Така се изпълнява законовата разпоредба всяка година от 1 юли пенсиите, отпуснати преди края на предишната година, да се осъвременяват с половината на ръста на осигурителния доход и на инфлацията.

Увеличение със същия процент от 1 юли ще има и при пенсиите, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия, включително и за отпуснатите през 2019 г. Така, независимо от датата на отпускането, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст нараства от 207.60 на 219.43 лв., а социалната пенсия за старост – от 125.58 на 132.74 лв. Нови ще са и минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, както и несвързани с трудова дейност, които се определят в процент от посочените минимални размери.

За увеличението в бюджета на държавното обществено осигуряване са предвидени 277 млн. лв., информира Националният осигурителен институт.

Също от днес максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 910 лв. на 1200 лв. От това ще се възползват 43 000 пенсионери, чиито пенсии досега са били ограничавани от по-ниския таван. Други 26 000 ще получават по 1200 лв. месечно въпреки че са се осигурявали на по-високи суми и действителният размер на пенсията им би трябвало да е по-висок, ако не съществуваше таванът.

В резултат на увеличението се очаква средният размер на пенсията на един пенсионер през 2019 г. да е 386.27 лв.

Изплащането на пенсиите за юли 2019 г. от НОИ ще започне на 8 юли (понеделник) и ще приключи на 22 юли (понеделник).

За новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания. Хората ще могат да се информират за тях чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на института.