Търся се кандидати за военна служба

До 07.11.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба в Сухопътните войски на Република България, както следва:

 1. Във в.ф. 54100 – Ямбол, 15 длъжности;
 2. Във в.ф. 28330 – Смолян, 73 длъжности
 3. Във в.ф. 24490 – Асеновград, 20 длъжности
 4. Във в.ф. 28610 – София, 20 длъжности;
 5. В гарнизони Благоевград и Враца, 60 длъжности.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания за прием на военнослужещи:

     да имат средно или по-високо образование

     да са годни за военна служба;

 • да не са осъждани и следствени;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да нямат друго гражданство освен българско;
 • да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
 • да са психологично пригодни

Могат да кандидатстват и граждани освободени от военна

служба / кадрова / отговарящи на следните условия :

 • да не са уволнени с наложено дисциплинарно наказание „уволнение”
 • да не са по възрастни от 41 г.
 • да не са минали повече от 10 г. от уволнението

За справки и повече информация в Офиса за водене на  военен отчет на община Ямбол  гр. Ямбол ул. Търговска №11 и телефони

66 22 41 и 66 22 56 или GSM 089 55 99 687 Петър Петров