Търсят се двама актьори

Държавен куклен театър „Г.Митев-Жоро”-Ямбол обявява конкурс за актьори /мъж и жена/. Кандидатите трябва да имат завършено висше театрално образование или да са студенти – последна година от обучението си.
Кандидатите трябва да притежават:
– музикалност
– пластичност
– ритмичност сериозно отношение към професията
– готовност за пътуване в страната и чужбина
С предимство ще бъдат разглеждани кандидатурите на завършилите специалност „Актьорско майсторство за куклен театър” към НАТФИЗ „Кр. Сарафов”.