Търси се нов директор на музея

   Конкурс за директор на Регионален исторически музей -Ямбол обяви общината. Към кандидатите за поста са поставени няколко изисквания. Първото условие е да имат висше образование, степен магистър, в областите история и археология, социология, антропология и науки за културата. Те трябва да имат и поне пет години професионален опит. 

    Комплектът документи за кандидатстване  трябва да съдържа и концепция за развитието на музея за срок от 5 години, която да се защити пред комисия. С кандидатите ще бъде проведено и събеседване.

    Срокът за подаване на документи е 16.01.2016г., а подробности за конкурса могат да се намерят на сайта на община Ямбол.