Търсачи на знания

В читалище „Просвета 1910“ село Тенево, днес бе проведено заключително мероприятие по проект „Търсачи на знания и емоция“ и официално стартира работата на детска „ИГРОТЕКА В БИБЛИОТЕКА“.
Гости на празника бяха Станчо Ставрев- заместник-кмет на община „Тунджа“, Димитър Комитов- кмет на село Тенево, представители на общинска администрация и читалищните секретари от община „Тунджа“
Игротеката е реализирана по проект финансиран от Фондация „Глобални библиотеки-България“, и е насочена към най-малките граждани на селото, децата до 7 години. Целта ни е под формата на игра да откриват тайните на познанието. Да насърчаваме интереса им към четенето, към търсенето и намирането на път към буквички и цифри. Казано традиционно, това е вече иновационно „Игротека в библиотека“.


Вече освен традиционните носители на информация-книжките, си поставяме и една по-висока цел, децата да използват новите информационни технологии не само за забава, но и за учене- да четем книжките, но и да боравим умно с мишките.
Идеята бе представена пред колегите от общината, с цел мултиплициране на проекта и в други населени места. Концепцията е осъзнатата потребност от това библиотеката освен традиционните носители на информация да използва и новите такива- таблет, електронен четец, лаптоп, компютър и др.
Проектът приключи, но читалището продължава да работи в тази за нас правилна посока, търсейки начин да бъдем гидове на децата в пътя им към откриване на знанието.

Нели Ройдева
секретар на НЧ „Просвета 1910“, с. Тенево