Тържествена церемония за връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2018 на Факултет „Техника и технологии“

Днес , 23.11. 2018 година, от 10,00ч.   в Голямата зала на община Ямбол ще се проведе тържествената церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2018, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

Успешно се дипломират 208 студенти, от които ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение – 125 абсолвенти по 6 специалности  и ОКС „Магистър“ – 83  по 9 магистърски програми.

С пълно отличие се дипломират:

 Тошка Димитрова Пенчева – ОКС „Магистър“ , специалност „Безопасност и качество на храните“

Галин Митков Димитров – ОКС „Магистър“, специалност „Топло и газоснабдяване“

На церемонията ще присъстват проф. дсн Гюрга Михайлова – Зам. ректор по учебна дейност на Тракийски университет, Илиана Бицова – Зам.-кмет на община Ямбол, Декани и Зам. – декани на факултети от структурата на университета, представители на фирми – партньори.