Тържествената сесия в община „Тунджа“

Емоционално и вълнуващо протече Тържествената сесия на Общински съвет „Тунджа“ по повод 22 април – Ден на община „Тунджа“.
Председателят на Общинския съвет – Атанас Христов, поздрави всички гости с празника и прочете Решението с имената на наградените, а кметът на община „Тунджа“- Станчо Ставрев, връчи наградите.
Ето и списъка на всички наградени с Решение на Общински съвет „Тунджа“:
1. Със званието „Почетен гражданин на Община „Тунджа“ е удостоен Атанас Мерджанов политик и народен представител в 38-то, 40-то, 41-то, 42-то и 43-то Народни събрания, всеотдайно подкрепил различни инициативи и реализирани проекти, допринесли за развитието на община „Тунджа“;
2. „Награда за стопанска инициатива“:
– „Тенево Солар“ – за инвестиция за изграждане на соларен парк, наградата получи Калина Пеловска – изпълнителен директор
3. „Награда за стопанска инициатива“ – индивидуална:
– Георги Шевкенов – Изпълнителен директор на „Аграрика“ ЕООД гр. Ямбол;
– Диньо Жеков – Управител на „ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО“ ЕООД
4. „Награда за постижения в спорта“ – колективна:
– Футболен клуб „Априлец 2017“, с. Бояджик;
5. „Награда за постижения в спорта“ – индивидуална:
– Даниел Динев – състезател по кикбокс от с. Кукорево
6. „Награда за постижения в спорта“ – за цялостен принос:
– Юлияна Янева – състезател по борба от с. Кукорево
7. Награда „За граждански принос:
– Янко Георгиев – дарил статуята на Св. Богородица в с. Голям Манастир;
– Петър Петров – дарител и общественик от с. Завой;
– Стоян Карадимитров – земеделски производител, общественик и дарител от с. Ботево;
8. Почетен знак „Герб на община „Тунджа“ – златен:
– Денка Адамова – общественик от с. Безмер;
– Мара Стоянова – главен специалист в кметството на с. Скалица;
– Силва Иванова – Началник отдел „Социални услуги“;
9. Почетен знак „Герб на община „Тунджа“ – сребърен:
– Тодор Милев – технически сътрудник с. Безмер;
– Диана Кънчева – счетоводител в Община „Тунджа“.
Наградените със Заповеди на кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев са наградени следните лица:
I. За принос в развитието на общината и подкрепяне инициативите на общината и населените места, със Знак на Община „Тунджа“ – плакет:
1. Стоян Москов – общественик от с. Безмер;
2. Жечо Жечев – общественик от с. Драма;
3. Ганчо Ганев – общественик от с. Драма;
4. Нойко Петров – управител на фирма „Лаки-97“ ООД, с. Ботево;
5. Иван Маджаров – медицински фелдшер от с. Бояджик;
6. Динко Господинов – управител на фирма „Дичони“ ЕООД;
7. Руси Русев – инспектор в Община „Тунджа“.
II. За принос в развитието на община „Тунджа” и по повод кръгли годишнини с плакет във формата на венец:
1. Даниел Асенов – състезател по бокс от с. Кукорево;
2. Диан Сталев – оператор сигурност в Община „Тунджа“;
3. Диана Йорданова – технически сътрудник в Община „Тунджа“;
4. Димо Стоянов – кмет на кметство с. Генерал Тошево;
5. Митка Петкова – технически изпълнител в Община „Тунджа“;
6. Росица Петрова – касиер в Община „Тунджа“;
7. Петя Йорданова – кмет на кметство с. Ханово;
8. Станка Бабачева – помощник-лесничей в Община „Тунджа“;
9. Стоянка Бончева – главен експерт в Община „Тунджа“;
10. Таня Атанасова – старши експерт в кметство с. Маломир