Търг с явно наддаване за движимо имущество обяви „Каучукова компания ДС“ ООД