Търг за продажба на 40 обекта обяви община Ямбол

Търг с тайно наддаване за продажба на 40 общински имота обяви със своя заповед кметът Валентин Ревански. Пълният им списък е обявен на официалната страница на община Ямбол. Оглед  се извършва всеки работен ден до 2 април 2021г. след закупуване на тръжната документация и в присъствието на общински служител. 

Заявленията за участие се приемат в деня на търга – 5 април 2021г. от 9 до 10ч. в зала 100 на общинската администрация, а самият търг започва на същото място веднага след това.