Търг за отдаване под наем на пасища и мери в община „Тунджа“

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2021/2022г. на общински пасища и мери в землищата на 34 села обяви община „Тунджа“. В търга могат да участват собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 
   Търгът ще се проведе на 6.10.2021г. от 9,30ч. в сградата на общината. Подробности за необходимите документи и условията за участие  тук: https://tundzha.bg/targove/targ-za-otdavane-pod-naem-na-pasishta-i-meri-na-6-oktomvri-2021-g/?fbclid=IwAR26rUw8fRAlm75WF7SBkHb2-iOXUholdGszsszdAQXLEzCzBDAzqIsCeMY