„Тунджа“ отчете културен проект

В залата на Община „Тунджа,“ се проведе пресконференция по Проект № CB005.1.22.194 „Разширяване на фестивали с иновативни подходи“, Договор за субсидия № РД-02-29-63 / 20.03.2017 г., финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ.

Проектът се изпълнява в партньорство с Асоциация за насърчаване и поддържане на културата на Къркпънар, гр. Одрин, Република Турция.

Общата стойност на проекта е 96 177.77 евро., като за Община „Тунджа“ европейското финансиране е на стойност 51 470.41 евро.

Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца – от 31.03.2017 г. до 30.03.2018 г.

На информационното събитие присъстваха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметовете на община „Тунджа“ Ели Василева и Георги Чалъков, секретарят на общината – Андон Кръстев, кметове на населени места от община „Тунджа“, представители от Областна администрация-Ямбол и Областен информационен център-Ямбол, фирми-изпълнители на обществените поръчки по проекта, Народни читалища, кукерски групи от община „Тунджа“ и регионални медии.

„Основните цели, заложени в проектното предложение са насочени към укрепване на потенциала на туризма в трансграничния регион, чрез иновативни методи за популяризиране на кукерските традиции и Маскарадния фестивал „Кукерландия“ и мазните борби, типични за турския регион. Съхраняването на културната идентичност и използването на всички възможни начини за подкрепа на местната общност за реализиране на традиционни фестивали, ще развие ценностите на трансграничното културно, природно и историческо наследство и ще подобри европейското териториално сближаване“, отбеляза кметът на община „Тунджа“ – Георги Георгиев.

Срещата продължи с презентация, подготвена от екипа на проекта, с която бяха представена общата цел, бюджета, напредъка по дейностите и бъдещите инициативи в контекста на проектното предложение.

 За да представят етапа на реализация на първата обществена поръчка, включваща изработка на уникални постаменти във формата на рог, се включиха Йордан Кискинов – представител на фирмата-изпълнител – КАН Учтехспорт България ООД и младите художници Даниел Дубаров и Николай Димитров, които пресъздадоха кукерски мотиви и български шевици върху стените на сгради с обществено значение в селата Кабиле и Чарган.

            В края на срещата присъстващите имаха възможността да задават въпроси относно изпълнението на проекта, постигнатите резултати до момента и да споделят впечатления от вече реализираните дейности.