„Тунджа“ набира доброволци за създаване на доброволно формирование

Община „Тунджа“ обявява, че открива процедура за набиране на доброволци и създаване на доброволно формирование на територията на общината за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Право да кандидатства има всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години, което има постоянен или настоящ адрес на територията на община „Тунджа“.

Информация относно създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, както и заповедта с необходимите документи за кандидатстване за включване в състава на доброволно формирование са публикувани на сайта на общината.

Документите за кандидатстване се подават в срок до 30.11.2016 г. в деловодството на община „Тунджа”.

 

Допълнителна информация и лице за контакт:

Владимир Стоев – началник отдел „ОМП“

тел. 0886112250

        046 / 684 322

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0