Тротоар, паркинг и бетонна пътека изгради общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“

За удобство на гражданите Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ изгради в Ямбол още една бетонна пътека с дължина 40 метра. Тя се намира между бившето Средно професионално-техническо училище по транспорт „Георги Кирков“ и Детска градина „Валентина“.

Общият брой на новите бетонни пътеки в града вече е 17.

Нов бетонен тротоар е изграден на моста към „Малката търговия“ в Индустриалната зона.

Служителите обособиха и паркинг пред блок 3 на улица „Стара планина“.

Общинското предприятие полага ежедневни усилия за облагородяването и поддържането на обществените пространства в града.

Община Ямбол изказва благодарност за инициативността на директора на предприятието Таньо Джукелов!