Три свободни позиции в Комплекса за социални услуги

Комплексът за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол обяви процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжностите социален работник, детегледач и хигиенист. Работните места са за Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. 

   Подборът на кандидатите ще става в два етапа- по документи и събеседване. Самите документи ще се приемат на място в Комплекса до 18 януари 2023г. 

   Списъците с одобрените на първи етап ще бъдат публикувани на 23 януари, а седмица по-късно – 30 януари, ще се проведе и събеседването с тях. 

   Подробности за изискванията и необходимите документи могат да се видят на официалната страница на община Ямбол в раздел „Актуално“.