Три приемни семейства заличени в Ямболска област

През месец август Комисията по приемна грижа към РДСП заличи от регистъра три приемни семейства – по едно от общините Ямбол, Елхово и Тунджа. Причините – нежелание на приемното семейство да продължи да се грижи за дете в риск, както и важни обстоятелства, които правят невъзможно упражняването на тази професия за някои от семействата.


Така равносметката за Ямболска област е следната – шестнадесет са утвърдените приемни семейства в община Елхово, десет – в община Ямбол, едно – в община Тунджа и едно – в община Стралджа. Двадесет и четири от тези семейства са заети, в тях са настанени общо 30 деца, някои от които в родствена връзка помежду си. В момента Областният екип по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ проучва и обучава още четирима нови кандидати за професионални приемни родители от областта. Особено „ценни“ за екипа са кандидатите, които желаят да се грижат за деца от 0 до 3 години, някои от които изоставени веднага след раждането си в родилно отделение. Хората, които желаят да получат повече информация за приемната грижа и условията за кандидатстване, могат да потърсят контакт с Областния екип по приемна грижа, който работи в Комплекс за социални услуги за деца и възрастни в гр.Ямбол, адрес : ул „Търговска“ 120.