Трето пръскане срещу комари в Ямбол

Продължават пръсканията срещу комари в Ямбол. Обработката на площите ще се извърши в периода от 22:00 часа на 18 юли  до  06:00 часа на 19 юли.

 Дезинсекцията ще обхване всички детски градини, жилищните комплекси, парковите зони и централна градска част. Общата площ на третираните участъци ще бъде 677 декара.

  Ларвицидна дезинсекция срещу комари по поречието на река Тунджа, в урбанизираната територия ще обхване  площ  от  200 дка.