Тренировъчно учение за действие при кризи

Мащабно оперативно – тактическо учение в района на с. Чарган, община Тунджа, проведоха екипите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол и Бургас на 27 май 2021г. В учението се включиха членове на Доброволният екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/ и служители на БЧК – Ямбол, ОД на МВР, ЦСМП и Доброволното формирование на община Тунджа.

    Целта на тактическото учение бе, организиране и управление на силите и средствата в изпълнението на задачи за ограничаване и ликвидиране на последствията от възникнал пожар в гориста местност, с четирима пострадали. По този начин БЧК и партньорите от Единната спасителна система имаха възможност, в контролирана среда, да проверят готовността си за действие при кризи, да подобрят нивото на координация, комуникацията и взаимодействие по между си.

     В резултат на проведените активни съвместни мероприятия, в т.ч. издирване на пострадали с дрон, при пълен синхрон и взаимодействие с отделните екипи, поетапно и успешно бяха евакуирани четиримата бедстващи  туристи. Оказана е първа долекарска и първа психологична помощ от екипите на БЧК – Ямбол, като  по – тежко пострадалите бяха предадени в стабилно състояние на екипа от Центъра за спешна медицинска помощ.

        След приключване на учението и направен анализ, ръководителите на отделните звена дадоха висока оценка за нивото на изпълнение на поставените задачи,  навременната реакция и действия при внезапна промяна в обстановката. Отчете се много добрата координация с общинския щаб, показания висок професионализъм и степен на подготовка на Доброволния екип за работа при бедствия аварии и кризи на БЧК – Ямбол.  

                                                          

                                               ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ