Тренировъчно занятие на БЧК

На 19 май 2021г., на територията на Учебен център на БЧК по пътна безопасност в град Ямбол, членовете на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/ на БЧК – Ямбол, проведоха тренировъчно занятие за прилагане на спасителни действия на пострадали при пътен инцидент между два леки автомобила и велосипедист.

      Инициативата е част от дейностите посветени на Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец и имаше за цел да се демонстрира капацитет, ресурси и способност на специализирания екип, за справяне в кризисна ситуация.

      След приключване на занятието бе направен анализ за предприетите тактическите действия от екипите, оказващи първа долекарска и първа психологична помощ: подход и осъществяване на контакт с пострадалите лица – двама младежи и две жени – водачи на двата автомобила; обработка на откритите рани и травми на опорно – двигателния апарат, транспортиране на пострадал и други важни елементи от цялостното изпълнение на поставените задачи.

        Красимира Харутюнян, ръководител на ДЕРБАК благодари на всички доброволци за дамонстрираното високо ниво на подготовка и взаимодействие, като отчете необходимостта от системно и периодично провеждане на тренировъчни занятия с обучителна цел, за затвърждаване на придобитите знания, компетентност и поддържане високо ниво на готовност за справяне в реална обстановка.     

 

                                                            

                                                             ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ