Тренинг за развитие на социалните умения проведоха във Веселиново

Групов тренинг за развитие на социалните умения с учениците от 4-ти клас се проведе в новата мултифункционална виртуална стая на ОУ „Св.СВ.Кирил и Методий“ село Веселиново. Началото започна с разговор  за различните видове емоции – гняв, страх, тъга, омраза, щастие, възторженост, радост. Последва емоционална палитра с много цветове и нюанси, поднесена от психолога на училището Иван Ангелов. 

Във втората част на модула, учениците изработиха светофар на поведението. Всеки сам трябваше да определи, в коя зона се намира и да залепи своето име върху съответния цвят.

Добрите резултати от тренинга ще бъдат в помощ на нелеката и ежедневна работа на учители, възпитатели, класни ръководители.