Тракийски университет – Стара Загора разкри нова специалност „Местни финанси“

За това е уведомен с писмо кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев от ректора на висшето учебно заведение доц. Добри Ярков.
Обучението в новата специалност за бакалаври ще бъде насочено към придобиване на знания и умения в областта на бюджетното счетоводство и в общинските финанси, които обхващат 10 дисциплини.
Ръководител на тази специалност е проф. Стефан Иванов, който дълги години е бил консултант на Националното сдружение на общините в Република България и има богат опит в обучението на общински финансисти.
Повече информация за новата специалност може да бъде намерена на сайтовете на Тракийски университет и на Стопански факултет и в кандидат-студентския справочник на Университета.