Традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ продължава до 31 октомври

Брошури, изготвени от Главна дирекция „Национална полиция”, ще запознават учениците с правила за безопасно поведение

ОДМВР Ямбол е създала организация  и днес, в първия учебен ден, в класните стаи на първокласниците в област Ямбол има поставени няколко вида брошури със съвети за безопасно поведение, разработени и предоставени от Главна дирекция „Национална полиция“- МВР. Брошурите дават препоръки към децата и техните родители как да реагират при среща с опасни непознати, дават съвети за безопасно движение по пътя, обясняват кои са опасните игри за децата и кога да бъде търсена помощта на инспекторите от детска педагогическа стая. По повод националната кампания „Да пазим децата на пътя “ първокласниците ще бъдат запознати с информационна брошура на МВР, създадена специално за деца. 
Във връзка със сигурността на децата при откриването на  учебната 2017/2018 г. ОДМВР Ямбол е изпълнила редица мероприятия за недопускане нарушения на обществения ред и други инциденти, които биха помрачили празника и ежедневието на най-малките ученици. 
 Осъществени са работни срещи с директорите на всички детски и учебни заведения, на които са обсъдени мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Актуализирани са начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на МВР.
Извършени са охранителни проверки на оградите на детските и учебните заведения в обслужваната територия. Направени са срещи с ръководствата на охранителните фирми, осъществяващи тяхната охрана. 
Създадена е организация при провеждане на тържествата на 15.09.2017 г., полицейски служители да следят за обезпечаване на обществения ред и сигурността в районите на детските и учебните заведения. 
Планирани са системни проверки в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни лица в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. 
Контрол ще бъде осъществен и в търговски обекти в близост до детски и учебни заведения за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. Полицейски наряди ще следят за недопускане разпространението на наркотични вещества в районите на детските градини и училищата.