Традиционната Акция „Зима“ на Пътна полиция стартира на 1 ноември

През месец ноември пътните полицаи, съвместно с партньорите от СБА и БЧК,  провеждат Акция „Зима“. Трите кампании, реализирани успешно през последните  4 години, отново ще съпътстват акцията.

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на пътни превозни средства – велосипеди и превозни средства с животинска тяга. Тази кампания ще се проведе  за времето от 1 до 10 ноември. През тези дни действията на пътните полицаи ще бъдат насочени основно към превенция над поведението на водачите на ППС. Ще се контролира спазването на въведените ограничения за движение на велосипедисти, ППС с животинска тяга  и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа. Ще се взема отношение към водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване извън населени места и в тъмната част на денонощието.

Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Тя ще бъде в ход от 11 до 20 ноември. През тези дни ще се извършва активен контрол спрямо пешеходците за спазване на  правилата за безопасно пресичане, както и за даване предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При констатирани нарушения ще се налагат ефективни санкции. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно особено извън населените места. Тази година  Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, обявен с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005 г. е 17 ноември (в седмицата на третата неделя на месец ноември).

Кампания ”Безопасно шофиране през зимата”, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Тя ще се проведе от 21 до 30 ноември. В тези дни ще има засилен контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, над поведението на пътниците, както и на водачите на ППС  и на пешеходците.

В рамките акцията ще се провеждат тематични специализирани полицейски операции. Независимо от обявените теми, при установяване по време на проверките на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове, спрямо нарушителите ще се вземе отношение на място. По време на акцията ще се извършат и огледи на състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка, и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност от ПТП. При необходимост ще се изготвят предписания до стопаните на пътя.

 

През миналия зимен период – от 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г., на територията на област Ямбол са настъпили 33 тежки  пътнотранспортни произшествия с 7 жертви и 35 ранени.

От 1 януари до 30 октомври 2019 г. от контролните органи са съставени 2878 актове за установени административни нарушения (АУАН) по ЗДвП и КЗ, 23 362 фиша, като 13 295 от тях са електронни. За сравнение – през същия период на 2018 г. общият брой на съставените АУАН е бил 2842, на  фишовете е бил 19 251, от които 10 620 са били електронните.

 

31.10.2019 г.

Т.Павлова