Топъл обяд за близо 600 души от „Тунджа“

От днес, 04.05 2020 г., в 17 населени места на Община „Тунджа“ стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Тунджа“ с капацитет 170 места, финансиран от Агенция за социално подпомагане.

По проекта ще се предоставят дейности, свързани с осигуряване на готова храна. Освен това се предвижда и оказване на съпътстваща подкрепа на потребителите, като закупуване на хранителни продукти или вещи от първа необходимост, лекарства и др. със средства на ползвателите.

Проектът е с продължителност 33 работни дни, в периода 01.05.2020 – 19.06. 2020г. и е елемент от мерките, предприети във връзка с извънредната ситуация в страната за подкрепа на най-уязвимите общности от лица в надтрудоспособна възраст.

От 27.04.2020 г. е анексиран договорът на Местна инициативна група –Тунджа, като са предоставени още 100 места за осигуряване на храна в домашни условия за жителите на селата Завой, Дражево, Тенево, Кабиле, Хаджидимитрово и Кукорево. 

Анексирани са още три договора за доставка на услуги, свързани с предоставяне на готова храна с допълнителен капацитет общо 300 потребителя. Така в рамките на текущия месец общината и другите доставчици на услуги на територията й, успяха да отговорят на потребностите на още 570 нови потребителя.