Топъл обяд в извънредна ситуация

Община „Тунджа“ внесе искане за удължаване срока на проект „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация в Община „Тунджа“ до 31.10.2020 г. Това ще е третото по ред анексиране на Договора между Община „Тунджа“ и Агенцията за социално подпомагане.

Капацитетът на проекта е 170 места, но от началото на неговото стартиране през м. май 2020 г. до края на м. август, топъл обяд и подкрепа в домашна среда са получили 198 лица от рискови общности, живеещи на територията на 16 населени места.

Освен готовата храна в работните дни от седмицата, потребителите имат възможност да ползват дейности, свързани със съпътстваща подкрепа, като закупуване на хранителни продукти или вещи от първа необходимост, лекарства и др. със средства на ползвателите.

Общата финансова подкрепа се осигурява от Агенция за социално подпомагане и до 31.10.2020 г. ще достигне размер на 62 118.00 лв.