Техниката в Болярово с готовност за зимата

Комисия, назначена от кмета на община Болярово с председател Нина Терзиева зам.-кмет, извърши преглед на автотранспортната техника, собственост на община Болярово, за техническата и изправност и готовността за работа в зимни условия.
Бяха проверени и транспортните средства на училищата и социалните заведения.
Констатацията на комисията е, че всички автомобили са оборудвани за работа при зимни условия.
Съгласно заповедта на кмета Христо Христов, е извършена подготовка и в общинските звена за работа при евентуални усложнени зимни условия, като освен техниката, са окомплектовани и екипите, създадена е съответната организация за своевременното им оповестяване и събиране, както и за по сменната им работа.