Текущите ремонти на тротоари в Ямбол продължават

В Ямбол приключиха ремонтно-възстановителните дейности на тротоарната настилка на част от улица „Граф Игнатиев“ и улица „Българка“ –  в участъка между улиците „Мир“ и „Николай Петрини“.

Това са част от планираните текущи ремонти на Община Ямбол. Общата площ на ремонтираните тротоари е близо 2000 кв. метра.

 Община Ямбол призовава водачите на моторни превозни средства да не паркират върху тротоарите в града, за да бъде опазена настилката и да няма инциденти.

Към момента продължава и благоустрояването на пространството зад блок № 8 на ул. „Димитър Благоев“.

 Напредват дейностите и по основния ремонт и реконструкцията на централна градска част – участък от улица „Търговска“, изпълнявани по Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“.

Извършва се и текущ ремонт на паважната и тротоарна настилка на ул. „Панайот Хитов“ –  в участъка от ул. „Страхил войвода“ до ул. „Ямболска комуна“.

Продължава работата по асфалтовите кърпежи на общинската пътна мрежа.

Дейностите по отстраняването на проблеми от пътната и пешеходната инфраструктура ще продължат и в други райони на града.