Театрален конкурс „Този свят е и мой“

                                        ОБЩИНА  ЯМБОЛ

                    НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „СЪГЛАСИЕ – 1862“

 

                                  О Р Г А Н И З И Р А Т

         НАЦИОНАЛЕН  ТЕАТРАЛЕН  КОНКУРС  „ТОЗИ СВЯТ  Е  И  МОЙ“

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

– за индивидуални изпълнители: стихотворение, проза, монолог, басня – до 3 минути;

–  за театрални групи:  времетраене на представлението – до 15 минути;

–  Участниците в конкурса /индивидуални и театрални групи/ могат да представят по едно произведение;

–  Участниците са разделени в четири възрастови групи със съответния награден фонд за всяка:

до І клас

от ІІ до V клас

от VІ до VІІІ клас

от ІХ до ХІІ клас

Жури от професионалисти определя носителите на наградите.

Разходите по пребиваването са за сметка на участниците.

Конкурсът се провежда в зала с ограничени технически възможности – осигурява се сцена/подиум/  10х3м, озвучаване и осветление. Музикалното оформление да е на  CD.

         Конкурсът ще се проведе на 13 май 2022 год. от 9,00 часа в  Синия салон на читалището.

       Заявки за участие се приемат до 17 часа на 10 май 2022 година в НЧ“Съгласие-1862“- гр.Ямбол, ул.“Г.С.Раковски“ №20, или  на  e-mail  на читалището.

                                               НАГРАДИ:

Присъждат се първа, втора и трета награда във всяка категория в четирите възрастови групи и специалната награда на НЧ”Съгласие-1862”, придружени с парична премия и грамота.

 

         За допълнителна информация – тел.046 664126, 046 664127, 0895450400; e-mail : saglasie_jambol@abv.bg