Театрален конкурс „Този свят е и мой“

ОБЩИНА ЯМБОЛ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ – 1862“
О Р Г А Н И З И Р А Т
ТЕАТРАЛЕН КОНКУРС „ТОЗИ СВЯТ Е И МОЙ“
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:
– за индивидуални изпълнители: стихотворение,проза,монолог,басня -до 3 минути
– за театрални групи: времетраене на представлението – до 15 минути
– Участниците в конкурса /индивидуални и театрални групи/ могат да представят по едно произведение.


– Участниците са разделени в четири възрастови групи със съответния награден фонд за всяка:
до І клас
от ІІ до V клас
от VІ до VІІІ клас
от ІХ до ХІІ клас
Жури от професионалисти определя носителите на наградите.
Разходите по пребиваването са за сметка на участниците.
Конкурсът се провежда в зала с ограничени технически възможности-осигурява се сцена/подиум/ 10х3м,озвучаване и осветление.Музикалното оформление да е на CD.
Конкурсът ще се проведе на 11 май 2018 год. от 9 часа в синия салон на читалището.
Заявки за участие се приемат до 17 часа на 09 май 2018 година в НЧ“Съгласие-1862“- гр.Ямбол,ул.“Г.С.Раковски“ №20, или на e-mail на читалището.
НАГРАДИ:
Присъждат се първа,втора и трета награда във всяка категория в четирите възрастови групи и специалната награда на НЧ”Съгласие-1862”,придружени с парична премия и грамота.
За допълнителна информация – тел.046 664126, 046 664127, 0895450400; e-mail : saglasie_jambol@abv.bg