„Твоят час“ в СУ “П.Яворов“ Стралджа

Те са активни, отговорни, любознателни. Имат сериозни, големи  мечти. Вярват, че ще ги реализират и затова  полагат всички усилия за високо ниво на образованието. Учениците от група по интереси „Ученически парламент“ при СУ“П.Яворов“ Стралджа с ръководител Галя Райнова, използват сполучливо и много прозорливо възможностите, които им предлага  изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“. Проведената  среща с  личности, реализирали се в различни области, разговорите за това как се постигат професионалните успехи, как се създава силен екип са достатъчен импулс да вървят по този път, да се усъвършенстват, да се доказват.

    Атанас Киров , кмет на община Стралджа , Роска Стойкова, секретар на общината, Йордан Йорданов, началник на РУ „Полиция“ Стралджа, д-р Валя Банова, Светла Добрева и Силви Добрева, представители на бизнеса, Веселина Шикова, педагог – това бяха гостите-работодатели,  поканени за разговор в СУ“П.Яворов“на 25 април. След като ги представиха водещите Силвия Йорданова и Петър Райнов направиха интересно  въведение към темата. И веднага засипаха с въпроси събеседниците си. Естествено вниманието в началото беше насочено към г-н Киров, който  сподели удоволствието от това да работиш в името и за благото на гражданите от общината. „Успехът има много майки , загубата има една мащеха!“ припомни г-н Киров, за да разкаже как се чувства като работодател на един голям колектив. Подчертавайки необходимостта от такива качества като отговорност, дисциплина, амбиция, воля, достойнство, морал, чест гостът се съгласи с извода на водещите, че човек се учи цял живот, но цитира и народната мъдрост: „Не питай старило, питай патило!“ Учениците добре разбраха посланията на кмета, а в диалога с г-жа Стойкова научиха  как работи общината по усвояване на Европейските фондове, каква точно е организацията на работата на държавни и общински служители. С видимо любопитство последваха въпросите към г-н Йорданов, който представи работата в РУ и наблегна на качествата необходими за работа  в системата на МВР. Не по-малко интересни бяха отговорите и на останалите събеседници. И както в заключение подчерта директорът Валентина Маринова  ключовите думи за напредък, за професионален успех се оказаха три:  учение, труд, дисциплина.  

   Учениците от СУ“П.Яворов“ ще запомнят този час. Когато им е най-трудно със сигурност ще се сещат, че силите, времето, енергията не бива да се пестят щом това е  в името на желания успех. И непременно ще бъдат между тези, които умеят да реализират мечтите си!