Творческа вечер с Христо Карастоянов

Община Ямбол
Издателска къща „Жанет 45”
Дружество на писателите – Ямбол

ви канят на творческа вечер 

Христо Карастоянов на 70
„Кукувича прежда” на 30

представени от Божана Апостолова

26 февруари 2020 от 18.00 часа в залата на Безистена