Такса смет в Ямбол остава без увеличение

Размерът на такса битови отпадъци в Ямбол остава на нивата си от 2012 г. Това е резултатът от днешното решение на Общински съвет – Ямбол, гласувано по предложение, внесено от кмета на общината Георги Славов. Местният парламент отмени гласуваното през декември м.г. завишение на промилите. Решението днес бе гласувано с 33 гласа „за“ и 1 „против“.

Мотивите на кмета за отмяна на старото решение са съдебните процедури, които текат в резултат на внесени жалби. Това създава ситуация на несигурност и затруднява от една страна гражданите и фирмите да изпълнят конституционните си задължения за заплащане на данъците, а от друга – общинска администрация, която е длъжна по закон до 1 март да извърши облагането и съответно начисляването местните налози. В мотивите си кметът изтъкна още, че предложението за оставане в сила на стария размер се прави сега, преди съдът да се е произнесъл, за да не бъдат ощетени гражданите, които искат да се възползват от отстъпката при плащане на местни данъци и такси до края на месец април.

Искането ми за отмяна на новия размер е не защото не може да бъде събран или защото няма нужда от него, а защото не е ясно какво и кога ще реши съдът. Той бе категоричен, че проблемът не е в размера на таксата, чието завишаване е напълно обосновано и продиктувано от реалностите. За 10 години, откакто съм кмет на Ямбол, сме вдигали такса смет само 2 пъти – през 2008 и 2012 г. и то заради увеличаването на площите, които се почистват. През 2007-ма заварих град, който се чистеше само в центъра. А аз винаги съм отстоявал убеждението, че от публичните услуги в еднаква степен трябва да се ползват всички жители на града, включително и в крайните квартали, припомни Георги Славов. Той посочи още, че ако 2012 г. минималната работна заплата е била 280 лв., през 2017 г. вече е 460 лв. и това неминуемо рефлектира  върху разходите за почистване, което основно се прави с ръчен труд.

В този смисъл връщането на стария размер на такса смет няма как да не се отрази върху качеството на извършваните услуги – дали с намаляване на площите или честотата на извозване на отпадъците, което е в пряк ущърб на гражданите на Ямбол.